آموزش مزاج شناسی طب سنتی

مزاج شما چیست؟

آیا می دانید چه مزاجی دارید؟ می خواهید مزاج خود را بهتر بشناسید؟ پس چند دقیقه وقت بگذارید و با پاسخ دادن به این پرسشنامه، از مشاوره رایگان مزاج شناسی توسط کارشناسان ما بهره مند شوید. برای این مشاوره روی لینک زیر کلیلک کنید.

فرم مزاج شناسی

 

لطفا بعد از تکمیل فرم، برای دریافت پاسخ و مشاوره رایگان در پیج اینستاگرام ما پیام دایرکت ارسال کنید

پرسشنامه مزاج شناسی رو تکمیل می کنی؟

مقدمات مزاج شناسی

مزاج شناسی به زبان ساده

 

در این مقاله یکی از مباحث مهم و اساسی در طب سنتی را تشریح می کنیم. مزاج شناسی از مباحث مهم و پایه ای در طب سنتی است که درکتابهای قدیمی، بطور کامل شرح داده شده است.

در ایام قدیم، اطبا هنگامی که بیماری به آنها مراجعه می کرد، پیش از هرکاری، مزاج پایه ای و ذاتی بیمار را شناسایی می کردند تا بتوانند متوجه شوند که بیماری ناشی از چه نوع سوء مزاجی است و با تدابیری که بکار می گرفتند، بتوانند بیمار را درمان کنند و مزاج فرد را به حالت پایه و ابتدایی اش برگردانند.

پس توجه داشته باشید که دو نوع مزاج شناسی را باید از هم تفکیک کرد. اول مزاج ذاتی فرد و دومی مزاج ناشی از بیماری. این دو نوع مزاج تفاوت اساسی با همدیگر دارند. در این سلسله مطالب مزاج شناسی؛ ابتدا به شناخت مزاجهای ذاتی می پردازیم.

 کیفیتهای پایه در مزاج شناسی

در علم مزاج شناسی مزاجها بر پایه ۴ نوع کیفیت تعیین می شوند که عبارتند از گرمی، سردی، تری و خشکی. بر اساس این کیفیتها مزاج فرد مشخص می شود و بیشتر یا کمتر بودن هریک از این کیفیتها در  شگل گیری نوع مزاج فرد نقش دارد.

براساس کیفیتهای چهارگانه ای که گفته شد، ۹ نوع مزاج تعریف و مشخص شده است که عبارتند از یک مزاج معتدل و ۸ مزاج دیگر بر اساس ترکیب کیفیتهای مختلف.

مزاج معتدل در واقع یک نوع حالت ایده آل و تئوری است که با توجه به سبک زندگی و نوع تغذیه در جوامع کنونی، هیچگاه نمی توانیم آنرا در افراد پیدا کنیم و چنین حالتی در فرد بوجود نخواهد آمد. در مزاج معتدل هر چهار کیفیت گرمی، سردی، تری و خشکی باید در اعتدال و در حد میانه و توازن باشند که چنین چیزی بسیار نادر است.

۸ مزاج دیگر شامل ۴ مزاج ساده و ۴ مزاج مرکب است.

مزاجهای ساده عبارتند از:

مزاج گرم ساده

مزاج سرد ساده

مزاج تر ساده

مزاج خشک ساده

 

مزاجهای ساده و مرکب

در مزاجهای ساده یک کیفیت بر دیگری غلبه دارد و دو کیفیت دیگر در حالت تعادل و توازن می باشند. به عنوان مثال در مزاج گرم ساده، گرمی بر سردی غلبه دارد اما تری و خشکی در توازن و تعادل هستند. یا در مزاج تر ساده، تری بر خشکی غلبه دراد اما گرمی و سردی در توازن می باشند.

این مزاجهای ساده نیز  چون خیلی تخصصی و کمیاب هستند، در مورد آنها فعلا صحبت نمی کنیم و  سراغ ۴ مزاج مرکب می رویم.  بیشتر افراد براساس این ۴ مزاج مرکب شناسایی می شوند که عبارتند از:

گرم و خشک

گرم و تر

سرد و خشک

سرد و تر

در مطالب بعدی مزاج شناسی، هریک از این ۴ مزاج مرکب، بطور کامل و جداگانه توضیح داده می شود. قسمتهای بعدی این مطلب را بزودی بر روی سایت خواهیم گذاشت. توضیحات کاملتر در خصوص مزاجهای گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک، و سرد و تر را در بخشهای بعدی این مقاله بخوانید.

همرسانی کنید