مزاج سرد و تر یا بلغمی آموزش
مزاج سرد و تر یا بلغمی
در  قسمت اول مزاج شناسی گفتیم  ۴ مزاج مرکب وجود دارد که عبارتند از گرم و خشک گرم...
11 ماه قبل
مزاج سرد و خشک یا خلط سودا مشاوره
مزاج سرد و خشک یا خلط سودا
مزاج شناسی- مزاج سرد و خشک   در  قسمت اول مزاج شناسی گفتیم  ۴ مزاج مرکب وجود دارد...
11 ماه قبل
مزاج گرم و تر آموزش
مزاج گرم و تر
مزاج شناسی- مزاج گرم و تر   در  قسمت اول مزاج شناسی گفتیم  ۴ مزاج مرکب وجود دارد...
1 سال قبل
مزاج گرم و خشک آموزش
مزاج گرم و خشک
مزاج شناسی- مزاج گرم و خشک   در  قسمت اول مزاج شناسی گفتیم  ۴ مزاج مرکب وجود دارد...
1 سال قبل
مشاوره رایگان مزاج شناسی مشاوره
مشاوره رایگان مزاج شناسی
مزاج شما چیست؟ آیا می دانید چه مزاجی دارید؟ می خواهید مزاج خود را بهتر بشناسید؟ پس چند...
2 سال قبل