مزاج سرد و تر یا بلغمی آموزش
مزاج سرد و تر یا بلغمی
در  قسمت اول مزاج شناسی گفتیم  ۴ مزاج مرکب وجود دارد که عبارتند از گرم و خشک گرم...
7 ماه قبل
مزاج سرد و خشک یا خلط سودا مشاوره
مزاج سرد و خشک یا خلط سودا
مزاج شناسی- مزاج سرد و خشک   در  قسمت اول مزاج شناسی گفتیم  ۴ مزاج مرکب وجود دارد...
7 ماه قبل
مزاج گرم و تر آموزش
مزاج گرم و تر
مزاج شناسی- مزاج گرم و تر   در  قسمت اول مزاج شناسی گفتیم  ۴ مزاج مرکب وجود دارد...
11 ماه قبل
مزاج گرم و خشک آموزش
مزاج گرم و خشک
مزاج شناسی- مزاج گرم و خشک   در  قسمت اول مزاج شناسی گفتیم  ۴ مزاج مرکب وجود دارد...
12 ماه قبل
مشاوره رایگان مزاج شناسی مشاوره
مشاوره رایگان مزاج شناسی
مزاج شما چیست؟ آیا می دانید چه مزاجی دارید؟ می خواهید مزاج خود را بهتر بشناسید؟ پس چند...
1 سال قبل